Daniel Malan Inwonende hoof / Resident head

Daniel Malan
Inwonende hoof / Resident head

Welkom by die virtuele Wilgenhof! “Van jou faam het ieder reeds gehoor”, sing elke Wilgenhoffer trots.  Vir meer as 110 jaar staan Wilgenhof getrou op die hoek van Victoriastraat en Ryneveldstraat.  Reguit, met die res van Stellenbosch skeef daarrondom gebou.  Die lys van beroemde oumanne is te lank om op te noem, wyd verspreid oor die velde van sport, politiek, akademie, kultuur en besigheid. Die goue draad wat deur die geskiedenis van Wilgenhof loop is ‘n verbintenis tot ons kernwaardes: kritiese denke, individualiteit, respek en ‘n sin vir gemeenskap.  Ons poog altyd om aan die voorpunt van vernuwing te wees, selfs al ontstel ons dalk ‘n paar mense in die proses. Wilgenhof, Die Plek, Dok se Vakansieplaas, Bekfluitjie: tuiste van warm showers, kwodkrieket en legendes soos die Kraaie, Joe R Nalis, die Belhamel en vele meer. Of jy ‘n voornemende, voormalige of huidige inwoner van Wilgenhof is, ons hoop jy vind die webblad nuttig. Dankie Menere, tot siens Menere, kom gou weer Menere!

Welcome to virtual Wilgenhof! “Van jou faam het ieder reeds gehoor,” (Everyone has heard of your reputation) sings each Wilgenhoffer with pride. For more than 110 years Wilgenhof has stood on the corner of Victoria and Ryneveld Street. Straight, with the rest of Stellenbosch built skew around it. The list of famous old Wilgenhoffers is too long to mention, spread widely across the disciplines of sport, politics, academics, culture, and business. The golden thread running through the history of Wilgenhof is our commitment to our core values: critical thinking, individuality, respect, and sense of community. We always try to be at the vanguard of innovation, even if we upset some people in the process. Wigenhof, Die Plek, Dok se Vakansieplaas, Bekfluitjie: home of warm showers, quad cricket, and legends like the Kraaie, Joe R Nalis, the Belhamel and many more. Whether you are are a prospective, former, or current resident of Wilgenhof, we hope you find the website useful. Dankie Menere, tot siens Menere, kom gou weer Menere!