Die Bond finansier die saamstel en verspreiding van die jaarlikse alumninuusbrief, die Kwodpraatjies, en bestuur die fondse van die Wilgenhof beursfonds wat beurse toeken aan behoeftige Wilgenhoffers. Die Bond se bestuur word elke vyf jaar verkies tydens Wilgenhof se vyfjaarlikse reünie. Die huidige lede van die Wilgenhofbond-bestuur is:

The Bond finances the compilation and distribution of the annual alumnus letter, the Kwodpraatjies, and manages the funds of the Wilgenhof Bursary Fund which allocates bursaries to needy Wilgenhoffers. The Bond’s management is re-elected every five years during a reunion. The current members of the Wilgenhofbond Management are:


Le Roux van der Westhuizen, voorsitter van die Wilgenhofbond

Le Roux van der Westhuizen
(Voorsitter/Chair: Wilgenhofbond)

  • Le Roux van der Westhuizen (voorsitter / chair);
  • Christoff Pauw;
  • Hennie Heyl;
  • JM Erasmus;
  • Francois Kirsten;
  • Wulrich van Wyk;
  • Roelof van der Merwe;
  • Johan Theron;
  • Daniel Malan (ex officio).

Vir enige navrae rakende die Bond, kontak gerus die voorsitter, inwonende hoof of huidige primarius.

For any questions, please contact the chair, Resident Head, or Primarius.