Indien jy wil aansoek doen vir Wilgenhof moet jy die volgende twee stappe volg:

  1. Maak Wilgenhof jou eerste keuse wanneer jy die afdeling vir losiesaansoek op die aansoekvorm vir toelating tot die Universiteit van Stellenbosch voltooi.
  2. Laai Wilgenhof se onderstaande nuwelingvorm af, voltooi dit en stuur dit aan die huiskomitee hkwilgen@sun.ac.za.

Vir meer inligting rakende die universiteit se plasingsbeleid en hoe keuring geskied, lees gerus die onderstaande dokumente insake die riglyne vir koshuisplasings, sowel as die amptelike koshuisplasingsbeleid.

Die aansoekproses van die universiteit maak 30 junie 2019 toe en die CV-aansoekproses maak 22 Julie 2019 toe.

Hierdie dokumente is ook beskikbaar op die universiteit se webblad.

If you want to apply for Wilgenhof, you have to follow the following two steps.

  1. Make Wilgenhof your first choice when you reach the section for accommodation application on the application form for allowance to Stellenbosch University.
  2. Download Wilgenhof’s newcomer form below, complete it, and send it to the house committee at hkwilgen@sun.ac.za.

For more information regarding the university’s placement policy and how admission happens, please read the university’s documents regarding the guidelines for residence placements, as well as official residence placement policy.

The university application process closes on 30 June and the CV-applications close on 22 July 2019.

These documents are also available on the university’s website.


Laai af: / Download: